Bảo hiểm theo điều kiện mở rộng ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Trả lời: Không chỉ gói gọn trọng phạm vi lãnh thổ VN, BV còn phát triển các sản phẩm BH mở rộng ra ngoài biên giới cho khách hàng với đầy đủ các sản phẩm BH như ở trong nước. Các sản phẩm BH bao gồm:

 

▪ BH TNDS đối với bên thứ 3, bao gồm BH TNDS bắt buộc và BH TNDS tự nguyện với mức tăng thêm trên 50trđ/vụ.

▪ BH TNDS bắt buộc của chủ xe đối với hành khách trên xe(trường hợp nếu xe có kinh doanh vận tải hành khách).

▪ BH TNDS của chủ xe đối với hàng hóa trên xe (trường hợp nếu xe có kinh doanh vận tải hàng hóa).

▪ BH tai nạn con người theo chỗ ngồi trên xe.

▪ BH vật chất xe, bao gồm BH vật chất toàn bộ xe hoặc chỉ BH thân vỏ

Đối với các sản phẩm này KH sẽ được nhận đầy đủ các quyền lợi BH như trong nước.

 

Khách hàng tham gia loại hình BH này sẽ phải đóng mức phí bằng 150% so với mức phí BH trong nước. 

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/