Hiệu lực giấy chứng nhận BH khi chuyển nhượng quyền sở hữu xe?

Trả lời:

Nếu thời hạn của hợp đồng BH vẫn còn hiệu lực thì giấy chứng nhận BH đó vẫn có giá trị. Theo quy định của Bảo hiểm PTI , khi có sự chuyển nhượng quyền sở hữu xe

ô tô mà hợp đồng BH vẫn còn hiệu lực, nếu chủ xe cũ không yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì quyền lợi bảo hiểm xe được tự động chuyển giao cho chủ xe mới. 

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/