Giải thích quyền lợi bảo hiểm?

Trả lời:

-         Đối với sản phẩm BH bắt buộc TNDS của chủ xe máy, Bảo Việt sẽ bồi thường cho KH khoản chi phí mà KH phải chi trả cho thiệt hại về người và tài sản cho bên thứ ba

với MTN 50trđ.ng/vụ về người và 30tr/vụ về tài sản.

-         Đối với sản BH tai nạn lái xe và người ngồi trên xe Trường hợp tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Việt trả tiền bảo hiểm như sau:

Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết được thanh toán toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể:

Số tiền bảo hiểm từ 50 triệu đồng trở xuống: Trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC/BH ngày 02 tháng 01 năm 1993 của Bộ Tài chính.

Thương tật vĩnh viễn: Được bồi thường theo tỷ lệ trả tiền bảo hiểm quy định tại Bảng trả tiền bảo hiểm nói trên.

Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế (không bao gồm trẻ em dưới 7 tuổi) lớn hơn số người được bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, thì mức trả tiền bảo hiểm sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số người được bảo hiểm với số người thực tế trên xe.

Bồi thường trường hợp người điều khiển xe không có giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển  mô tô - xe máy từ trên 50 cm3 đến dưới 175 cm3 không có giấy phép lái xe Bảo Việt bồi thường 50 % mức trách nhiệm như quy định tại mục trên.  Những người khác ngồi trên xe (không phải là người điều khiển xe) được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm như quy định

 

(Quyết định số 05/TC/BH ngày 02 tháng 01 năm 1993 của Bộ Tài chính phụ lục đính kèm).

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/