Thời hạn hiệu lực của Bảo hiểm Du lịch quốc tế bắt đầu khi nào?

17 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 1: Thời hạn hiệu lực của Bảo hiểm Du lịch quốc tế bắt đầu khi nào?

Trả lời:

Thời hạn được ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm và tối đa là 180 ngày kể từ ngày bắt đầu chuyến đi.

Hiệu lực bảo hiểm (trừ phần “Chi phí cắt bớt hay hủy bỏ chuyến đi”) bắt đầu từ thời điểm hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại Việt Nam và kết thúc khi hết thời hạn bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm trở về Việt Nam(áp dụng thời điểm nào sớm hơn).

Với phạm vi phần “Chi phí cắt bớt hay hủy bỏ chuyến đi”, hiệu lực bảo hiểm bắt đầu từ ngày phát hành Hợp đồng bảo hiểm và kết thúc vào ngày bắt đầu lộ trình như quy định trước chuyến đi.

 

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/