Giới hạn thời gian để tôi gửi đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm du lịch quốc tế?

17 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 6: Giới hạn thời gian để tôi gửi đơn yên cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm du lịch quốc tế?

Trả lời:

Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Công ty bảo hiểm ngay lập tức và trong mọi trường hợp phải trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi liên quan.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/