Tôi có được mua nhiều hơn một đơn bảo hiểm du lịch cho cùng một chuyến tại PTI không?

17 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 8: Tôi có được mua nhiều hơn một đơn bảo hiểm du lịch cho cùng một chuyến tại PTI không?

Trả lời:

Nguyên tắc bồi thường CPYT dựa trên bộ hồ sơ chứng từ y tế và chứng từ hóa đơn là bản gốc và chỉ có 01 bản , bộ hồ sơ này sẽ chỉ được claim một lần đến giới hạn tối đa của chương trình tham  gia bảo hiểm. Trường hợp đã được chi trả hết số tiền bảo hiểm theo đơn thứ nhất, số tiền còn lại sẽ được giải quyết theo số tiền bảo hiểm của đơn thứ hai.

 

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/