Hiệu lực của HĐBH hàng hoá vận chuyển nội địa được quy định như thế nào?

16 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 151: Hiệu lực của HĐBH hàng hoá vận chuyển nội địa được quy định như­ thế nào?

Trả lời:

HĐBH hàng hoá vận chuyển nội địa bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng hoá được bảo hiểm được xếp lên phương tiện vận chuyển tại địa điểm xuất phát ghi trong HĐBH để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình th­ường và kết thúc khi hàng hoá được dỡ khỏi phương tiện vận chuyển tại nơi đến ghi trong HĐBH.

Trong quá trình vận chuyển nếu vì những sự cố do các rủi ro được bảo hiểm gây ra mà hàng hoá bắt buộc phải chuyển tải hoặc thay đổi hành trình thì HĐBH vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho người bảo hiểm biết về việc xảy ra hoặc thay đổi đó và phải trả thêm phí bảo hiểm trong tr­ường hợp cần thiết.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/