Số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa được quy định như thế nào?

16 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 153: Số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa được quy định như­ thế nào?

Trả lời:

Số tiền bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm là giá trị của hàng hoá do người được bảo hiểm kê khai phù hợp với giá thị tr­ường của hàng hoá tại nơi nhận. Nếu người được bảo hiểm không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng cách tính: Giá trị bảo hiểm của hàng hoá bao gồm giá tiền hàng hoá ghi trên hoá đơn (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hoá đơn) cộng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.

Người được bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ư­ớc tính vào số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, tiền lãi này không được vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/