MRRTS

  • 02
  • Jan

Trả lời:

Đơn bảo hiểm này mở rộng bồi thường cho tài sản được bảo hiểm ( chỉ các hạng mục lưu kho ) khi đang ở tại cơ sở của các nhà thầu phụ trong lãnh

  • 02
  • Jan

Trả lời:
Tất cả các bên khác có quyền lợi đối với tài sản được bảo hiểm theo Đơn này do họ là người cho vay vốn, cầm cố, cho thuê, thuê mua hoặc theo

  • 02
  • Jan

Trả lời:

Đơn này không bảo hiểm (ngoại trừ đối với trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm) cho những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bất

  • 02
  • Jan

Trả lời:

Đơn bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường cho những tổn thất gây ra từ những thiệt hại hoặc phá huỷ các dịch vụ công cộng như trạm biến

Page 1 of 21

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/