Điều khoản bảo hiểm cho hệ thống cung cấp năng lượng nằm ngoài địa điểm được bảo hiểm?

02 January 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Trả lời:

Đơn bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường cho những tổn thất gây ra từ những thiệt hại hoặc phá huỷ các dịch vụ công cộng như trạm biến

thế, nhà máy điện, trạm điện phụ, biến thế hoặc các thiết bị khác (bao gồm cả dây dẫn điện) cung cấp điện, hơi nước hoặc khí đốt trực tiếp và không nằm trong địa điểm bảo hiểm, với điều kiện những thiết bị trên chưa được bảo hiểm với bất kỳ Đơn bảo hiểm nào khác.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/