Nội dung của điều khoản về bảo hiểm khác là gì?

02 January 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Trả lời:

Đơn này không bảo hiểm (ngoại trừ đối với trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm) cho những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bất

cứ hợp đồng bảo hiểm nào khác, dù cho có trước hay sau ngày Đơn bảo hiểm này có hiệu lực, trực tiếp hay gián tiếp bảo hiểm cho những tài sản được bảo hiểm theo Đơn này, và PJICO sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường cho phần giá trị vượt quá ngoài phần giá trị bồi thường thuộc phạm vi các hợp đồng bảo hiểm khác đó

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/