Điều khoản về các bên khác có quyền lợi đối với tài sản được bảo hiểm?

02 January 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Trả lời:
Tất cả các bên khác có quyền lợi đối với tài sản được bảo hiểm theo Đơn này do họ là người cho vay vốn, cầm cố, cho thuê, thuê mua hoặc theo

các thoả thuận khác cũng sẽ được PJICO bồi thường theo Đơn bảo hiểm này như thể chính họ là Người được bảo hiểm có tên trong Đơn bảo hiểm này và PJICO sẽ không sử dụng quyền được kế thừa khiếu nại để khiếu nại bất cứ bên nào như đề cập ở trên.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/