Nội dung điều khoản về địa điểm khác là gì?

02 January 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Trả lời:

Đơn bảo hiểm này mở rộng bồi thường cho tài sản được bảo hiểm ( chỉ các hạng mục lưu kho ) khi đang ở tại cơ sở của các nhà thầu phụ trong lãnh

thổ Việt Nam với giới hạn bồi thường tối đa là US$ 100.000 tại mối địa điểm, trên cơ sở luôn luôn tuân theo các điều kiện, đIều khoản và những giới hạn của Đơn bảo hiểm này.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/