Nên chọn giới hạn bồi thường nào cho phù hợp với giá trị ngôi nhà?

13 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 10: Nếu giá trị ngôi nhà của tôi là 1.300.000.000 VNĐ thì tôi nên chọn Giới hạn bồi thường cho phần ngôi nhà là 1.100.000.000 VNĐ hay 1.500.000.000 VNĐ? 

Trả lời:

Trong trường hợp giá trị Phần Ngôi nhà nằm ở khoảng giữa hai mức Giới hạn bồi thường theo Bảng quyền lợi & Biểu phí cố định mà Bảo Hiểm Bưu Điện đưa ra thì bạn nên tham gia theo Chương trình bảo hiểm cao hơn gần nhất để được bảo hiểm cho toàn bộ giá trị Ngôi nhà. 

Trường hợp đặc biệt nếu giá trị xây dựng Ngôi nhà của bạn lớn hơn giới hạn bồi thường 5.000.000.000  đồng hoặc tổng giá trị tham gia bảo hiểm theo Phần Tài sản bên trong lớn hơn giới hạn bồi thường 1.000.000.000 đồng thì chúng tôi sẽ tư vấn bạn theo biểu phí phù hợp.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/