Bảo hiểm nhà

Bảo hiểm nhà tư nhân

  • 13
  • Apr

Câu hỏi 11: Đơn bảo hiểm Nhà tư nhân của Bảo Hiểm Bưu Điện không bảo hiểm cho những gì? Bảo Hiểm  Bưu Điện có áp dụng mức khấu trừ đối với các khiếu nại hay không?

Trả lời:

Bạn vui lòng xem chi tiết tại về các rủi ro không được bảo hiểm tại Điều 10 – Chương 2 và các tài sản được bảo hiểm và không được bảo hiểm tại Điều 13, Điều 14- Chương 4 trong đơn Bảo hiểm nhà tư nhân của Bảo Hiểm Bưu Điện.

Mức khấu trừ được áp dụng như sau:

Đối với Phần I: 5.000.000 VNĐ/ mỗi khiếu nại

Đối với Phần II: 2.000.000 VNĐ/ mỗi khiếu nại

  • 13
  • Apr

Câu hỏi 10: Nếu giá trị ngôi nhà của tôi là 1.300.000.000 VNĐ thì tôi nên chọn Giới hạn bồi thường cho phần ngôi nhà là 1.100.000.000 VNĐ hay 1.500.000.000 VNĐ? 

Trả lời:

Trong trường hợp giá trị Phần Ngôi nhà nằm ở khoảng giữa hai mức Giới hạn bồi thường theo Bảng quyền lợi & Biểu phí cố định mà Bảo Hiểm Bưu Điện đưa ra thì bạn nên tham gia theo Chương trình bảo hiểm cao hơn gần nhất để được bảo hiểm cho toàn bộ giá trị Ngôi nhà. 

Trường hợp đặc biệt nếu giá trị xây dựng Ngôi nhà của bạn lớn hơn giới hạn bồi thường 5.000.000.000  đồng hoặc tổng giá trị tham gia bảo hiểm theo Phần Tài sản bên trong lớn hơn giới hạn bồi thường 1.000.000.000 đồng thì chúng tôi sẽ tư vấn bạn theo biểu phí phù hợp.

  • 13
  • Apr

Câu hỏi 9: Giá trị ngôi nhà và tài sản bên trong của tôi được xác định như thế nào?

Trả lời:

Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất, bạn nên tham gia đầy đủ giá trị của ngôi nhà và tài sản bên trong như sau:

- Do căn cứ bồi thường đối với Ngôi nhà sẽ là giá trị xây dựng tại thời điểm xảy ra tổn thất, bạn nên xác định giá trị của ngôi nhà dựa trên giá trị xây dựng trên thị trường tại thời điểm hiện tại hoặc dự đoán trong tương lai gần (tính đến các yếu tố lạm phát, biến động giá cả có thể phát sinh trong thời hạn bảo hiểm). 

- Do căn cứ bồi thường đối với Tài sản bên trong là Giá trị thay thế mới, bạn nên ước tính toàn bộ giá trị tài sản bên trong dựa trên nguyên giá của tài sản (không tính đến các khoản khấu trừ do khấu hao hoặc giảm giá trị). 

  • 13
  • Apr

Câu hỏi 8: Hầu hết các thiết bị điện dân dụng (như quạt, tủ lạnh, máy giặt, bàn là...) của tôi đều đã tương đối cũ, vậy thì các thiết bị này có được bảo hiểm hay không?

Trả lời:

Phần Tài sản bên trong của Đơn bảo hiểm Nhà tư nhân của Bảo Hiểm Bưu Điện bảo hiểm cho các tổn thất hoặc thiệt hại bất ngờ do các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm xảy đến với các tài sản gia dụng bên trong Ngôi nhà bất kể các tài sản được bảo hiểm đó còn mới hay đã cũ. Các tài sản này được giải quyết bồi  thường trên cơ sở “Giá trị thay thế mới”, không tính đến các khoản khấu trừ do khấu hao hoặc giảm giá trị. 

Nếu tài sản bị mất hoặc không thể sửa chữa được, Bảo Hiểm Bưu Điện sẽ bồi thường bằng cách thay thế một tài sản mới tương tự cùng loại và không có chất lượng tốt hơn.

Page 2 of 4

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/