Hỏi đáp về bảo hiểm tai nạn

Bảo hiểm tai nạn

  • 16
  • Apr

Câu hỏi 9:   Một người có thể tham gia nhiều Hợp đồng bảo hiểm Pti Healthcare cùng một lúc được không?

Trả lời:

Bạn không thể cùng một lúc tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm PTI  Healthcare, song bạn có thể đồng thời tham gia các Hợp đồng bảo hiểm y tế khác. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý rằng Bảo hiểm PTI chỉ thanh toán khoản tiền vượt quá mức được bồi thường theo các đơn bảo hiểm khác hoặc theo tỷ lệ giữa Giới hạn trách nhiệm của đơn PTI Healthcare với tổng giới hạn trách nhiệm của tất cả các đơn bảo hiểm khác. Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bạn được bồi thường theo tất cả các đơn bảo hiểm không vượt quá chi phí y tế thực tế.

  • 16
  • Apr

Câu hỏi 8:     Tôi phải nằm viện trong vòng bao lâu thì mới được khiếu nại quyền lợi điều trị nội trú?

Trả lời:

Người được bảo hiểm được coi là điều trị nội trú khi bác sĩ chỉ định nằm viện trong vòng ít nhất 24 giờ và có giấy ra viện/nhập viện do bệnh viện điều trị cung cấp.

  • 16
  • Apr

Câu 7.      Các bệnh có sẵn hay bệnh mãn tính có được bảo hiểm không?

Trả lời:

Bệnh có sẵn/mãn tính/đặc biệt bị loại trừ trong năm đầu tiên bảo hiểm có hiệu lực. Kể từ năm thứ hai trở đi khi khách hàng tham gia bảo hiểm liên tục, bệnh có sẵn/mãn tính/đặc biệt sẽ được chấp nhận bảo hiểm.

  • 16
  • Apr

Câu 6.      Tôi có thể mua bảo hiểm PTI healthcare trong ngắn hạn được không?

Trả lời:

PTI Healthcare là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế cho thời hạn chuẩn là 01 năm và sẽ được tái tục hàng năm. Tuy nhiên nếu vì lý do khách quan , PTI sẽ xem xét cấp bảo hiểm Health Care ngắn hạn dựa trên biểu phí ngắn hạn.

Page 1 of 3

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/