Một người có thể tham gia nhiều Hợp đồng bảo hiểm PTI Healthcare cùng một lúc được không?

16 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 9:   Một người có thể tham gia nhiều Hợp đồng bảo hiểm Pti Healthcare cùng một lúc được không?

Trả lời:

Bạn không thể cùng một lúc tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm PTI  Healthcare, song bạn có thể đồng thời tham gia các Hợp đồng bảo hiểm y tế khác. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý rằng Bảo hiểm PTI chỉ thanh toán khoản tiền vượt quá mức được bồi thường theo các đơn bảo hiểm khác hoặc theo tỷ lệ giữa Giới hạn trách nhiệm của đơn PTI Healthcare với tổng giới hạn trách nhiệm của tất cả các đơn bảo hiểm khác. Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bạn được bồi thường theo tất cả các đơn bảo hiểm không vượt quá chi phí y tế thực tế.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/