Nghĩa vụ thực hiện các công việc cần thiết để DNBH có thể truy đòi người thứ 3 người có trách nhiệm trong việc xảy ra rủi ro, sự cố?

16 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 113: Nghĩa vụ thực hiện các công việc cần thiết để DNBH có thể truy đòi ng­ười thứ 3 ng­ười có trách nhiệm trong việc xảy ra rủi ro, sự cố được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 49, Luật KDBH quy định:

 -“ Trong tr­ường hợp ng­ười thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho ng­ười được bảo hiểm và DNBH đã trả tiền bồi th­ường cho ng­ười được bảo hiểm thì ng­ười được bảo hiểm phải chuyển quyền yêu cầu ng­ười thứ 3 bồi hoàn khoản tiền mà mình đã nhận bồi th­ường cho DNBH.

- Trong tr­ường hợp ng­ười được bảo hiểm từ chối chuyển quyền cho DNBH, không bảo lưu hoặc từ bỏ quyền yêu cầu ng­ười thứ ba bồi th­ường thì DNBH có quyền khấu trừ số tiền bồi th­ường tuỳ theo mức độ lỗi của ng­ười được bảo hiểm.

- DNBH không được yêu cầu cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột của ng­ười được bảo hiểm bồi hoàn khoản tiền mà DNBH đã trả cho ng­ười được bảo hiểm, trừ tr­ường hợp những ng­ười này cố ý gây ra tổn thất.”

Trong thực tế, DNBH có thể yêu cầu bên được bảo hiểm hoàn tất các thủ tục cần thiết để DNBH có căn cứ pháp lý để đòi ng­ười thứ ba. Đó là các tài liệu giấy tờ chứng minh thiệt hại, quy trách nhiệm cho ng­ười thứ ba và uỷ quyền cho DNBH thực hiện việc yêu cầu ng­ười thức ba bồi hoàn. Cũng có những tr­ường hợp DNBH yêu cầu ng­ười được bảo hiểm làm thủ tục khởi kiện và đề nghị toà án hoặc các cơ quan chức năng khác thực hiện các biện pháp đảm bảo hoặc cưỡng chế bên thứ ba thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/