Hỏi đáp về bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa

Bảo hiểm TNDS TÀU THỦY NỘI ĐỊA

  • 21
  • Apr

Câu hỏi 25:  Xử lý tranh chấp của Bảo hiểm tnds chủ tàu thủy nội địa?

Trả lời:

Xử lý tranh chấp

Mọi tranh chấp có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm giữa Người được bảo hiểm và PTI, nếu không giải quyết được bằng thương lượng sẽ đưa ra Tòa án nơi Người bảo hiểm đặt trụ sở để giải quyết./.

 

  • 21
  • Apr

Câu hỏi 24:  Thời hạn khiếu nại của Bảo hiểm tnds tàu thủy nội địa?

Trả lời:

Thời hạn khiếu nại

1. Thời hạn Người được bảo hiểm có quyền khiếu nại PTI bồi thường tổn thất được quy định là 01 (một) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn.

2. Thời hạn khiếu nại tổn thất chung được quy định là 02 (hai) năm kể từ ngày xảy ra tổn thất chung.

3. Quá thời hạn quy định trong điều này, mọi khiếu nại sẽ không được PTI giải quyết trừ khi PTI có thỏa thuận bằng văn bản với chủ tàu.

 

  • 21
  • Apr

Câu hỏi 23:  Thời hạn thanh toán bồi thường của Bảo hiểm tnds tàu thủy nội địa?

Trả lời:

Thời hạn thanh toán bồi thường.

1.    Đối với những khiếu nại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, PTI phải trả lời việc bồi thường trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ khiếu nại hợp lệ của Người được bảo hiểm.

2.    Trong trường hợp Người được bảo hiểm không chấp nhận việc PTI từ chối bồi thường đối với một phần của số tiền mà Người được bảo hiểm đã khiếu nại thì PTI sẽ bồi thường trước phần tiền khiếu nại đã được hai bên chấp nhận, số tiền còn lại sẽ được tiếp tục xem xét giải quyết khi Người được bảo hiểm có văn bản, chứng từ chứng minh thêm hoặc thỏa thuận với PTI về số tiền bồi thường.

 

  • 21
  • Apr

Câu hỏi 22:  Mức khấu trừ của Bảo hiểm tnds tàu thủy nội địa?

Trả lời:

Mức khấu trừ.

1.    Mức khấu trừ được ghi cụ thể trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu một vụ tổn thất được chấp nhận bồi thường thì PTI sẽ khấu trừ vào số tiền bồi thường mức khấu trừ đó.

2.    Những khiếu nại tổn thất dưới mức khấu trừ được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm không thuộc trách nhiệm của PTI.

 

Page 1 of 7

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/