Bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu đối với hàng hóa chuyên chở?

21 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 5Bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu đối với hàng hóa chuyên chở?

Trả lời:

Bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu đối với hàng hóa chuyên chở:

1.    Đối với tàu chở hàng, PTI nhận trách nhiệm bồi thường những thiệt hại thực tế do mất mát, hư hỏng hàng hóa chuyên chở trên tàu được bảo hiểm do lỗi của chủ tàu, thuyền viên, người làm công trong việc bốc hàng, sắp xếp, vận chuyển, chăm sóc, dỡ hàng và giao hàng.

2.     PTI không chịu trách nhiệm bồi thường đối với:

a.        Hàng hóa chuyên chở trên tàu được bảo hiểm mà không có chứng từ chuyên chở, chứng từ giao hàng được phát hành theo các quy định của pháp luật.

b.        Mất mát, hư hỏng hàng hóa chuyên chở do những hành vi ăn cắp hoặc thiếu hụt tự nhiên.

c.        Hàng hóa chuyên chở bị hư hỏng do ẩn tỳ, mối, mọt, chuột.

d.        Hàng hóa là súc vật sống (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa Người được bảo hiểm và  PTI).

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/