Mức khấu trừ trong Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ được tính như thế nào?

20 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 3. Mức khấu trừ trong Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ được tính như thế nào?

Trả lời:

Luôn luôn với điều kiện là PTI sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường, đối với mỗi và mọi khiếu nại theo đơn bảo hiểm này, phần tiền khiếu nại (mà trong ngữ cảnh của điểu khoản này bao gồm cả những chi phí và phí tổn do PTI chi trả nhằm điều tra và bào chữa khiếu nại) vượt quá Mức khấu trừ do Người được bảo hiểm chịu nêu tại Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm.  Điều khoản này cũng quy định rằng nếu có bất cứ chi phí nào mà PTI chi trả, sau đó được xác định là thấp hơn Mức khấu trừ của đơn này, thực chất thuộc trách nhiệm chi trả của Người được bảo hiểm như nêu trên, thì Người được bảo hiểm phải hoàn trả lại số tiền đó cho PTI ngay sau khi PTI yêu cầu.

 

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/