Hỏi đáp về bảo hiểm TNNN Bác sỹ

Bảo hiểm TNNN Bảo vệ

  • 20
  • Apr

Câu hỏi 9 .Hồ sơ bồi thường trong bảo hiểm Trách nhiệm bảo vệ Gồm những gì?

Trả lời:

Người được bảo hiểm định danh sẽ thay mặt cho Người được bảo hiểm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

(a) Thông báo tổn thất

(b) Nhận thông báo hủy bỏ hợp đồng

(c) Trả phí bảo hiểm và nhận các khoản hoàn phí nếu có;

(d) Thương thảo và nhận Sửa đổi bổ sung;

 

(e) Nhận các khoản thanh toán bồi thường của PTI theo Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này.

  • 20
  • Apr

Câu hỏi 8. Bạn có thể hủy hợp đồng bảo hiểm trách nghiệm bảo vệ không?

Trả lời:

Người được bảo hiểm có thể hủy hợp đồng này bằng cách gửi trả lại hợp đồng này cho PTI hoặc thông báo bằng văn bản cho PTI về việc huỷ bỏ Hợp đồng này trước 30 ngày và Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm sau thời hạn này sẽ không còn hiệu lực. PTI cũng có quyền huỷ bỏ Hợp đồng sau 30 ngày thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm và hoàn trả lại phần phí theo tỷ lệ cho thời hạn không được bảo hiểm. Trường hợp Người được bảo hiểm huỷ Hợp đồng thì PTI sẽ tính phí theo biểu phí ngắn hạn (phần phí hoàn trả sẽ thấp hơn phí tỷ lệ do tính đến chi  phí quản lý của Nhà bảo hiểm, với điều kiện không có tổn thất trong năm bảo hiểm). Các khoản thanh toán hoặc các khoản hoàn phí của PTI sẽ không phải là điều kiện tiên quyết đối với hiệu lực của việc chấm dứt Hợp đồng, tuy nhiên các khoản thanh toán sẽ được PTI chi trả trong thời gian sớm nhất có thể.

Người được bảo hiểm sẽ thanh toán cho PTI số phí bảo hiểm được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm. Nếu trong thời gian nêu trên, Người được bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm thì Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm.

 

PTI sẽ gởi thông báo này cho Người được bảo hiểm bằng đường bưu điện theo địa chỉ mới nhất được biết.

  • 20
  • Apr

Câu hỏi 7. Chi phí biện hộ trong bảo hiểm trách nhiệm bảo vệ ?

Trả lời:

Trường hợp một khiếu kiện phát sinh một số vấn đề được bảo hiểm và một một số vấn đề khác không được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm này, việc phân chia hợp lý chi phí biện hộ, giải quyết khiếu kiện và phán quyết sẽ được thoả thuận giữa Người được bảo hiểm và PTI khi xem xét đến mức độ pháp lý và chi phí phát sinh liên quan đến các vấn đề đó. Nếu PTI và Người được bảo hiểm không thể thống nhất được việc phân bổ chi phí thì, theo yêu cầu của Người được bảo hiểm, PTI sẽ thuê trọng tài để phân xử bằng chi phí của mình. Trọng tài phải được hai bên cùng chấp thuận và việc phân xử xảy ra tại Việt Nam và theo luật pháp Việt nam.  

 

Việc phân bổ cuối cùng được hai bên thống nhất hoặc do trọng tài phân xử phân xử sẽ có hiệu lực trở về trước đối với các chi phí bào chữa mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu trước khi có quyết định cuối cùng này.

  • 20
  • Apr

Câu hỏi 7. Biện hộ và giải quyết khiếu kiện trong bảo hiểm Trách nhiệm bảo vệ ?

Trả lời:

Trên cơ sở Giới hạn trách nhiệm và Mức miễn thường, PTI có quyền biện hộ cho Người được bảo hiểm trước các khiếu kiện và Người được bảo hiểm, bằng chi phí của mình, phải hỗ trợ và hợp tác cùng PTI trong việc biện hộ đó.

Người được bảo hiểm phải mẫn cán thực hiện, kết hợp thực hiện mọi biện pháp thực tế hợp lý nhằm tránh hoặc giảm thiểu tổn thất, đồng thời cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ cần thiết khi được PTI yêu cầu nhằm điều tra tổn thất và xác định trách nhiệm của PTI theo Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này.

Điều kiện tiên quyết để PTI có trách nhiệm giải quyết tổn thất phát sinh từ khiếu kiện là Người được bảo hiểm không được nhận trách nhiệm, chi trả hoặc đồng ý chi trả, giải quyết khiếu nại hoặc các phán quyết hoặc án quyết. Chi phí kiện tụng đã được PTI chấp thuận bằng văn bản sẽ được bồi thường như tổn thất theo Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này. PTI có thể điều tra, thương lượng và với sự chấp thuận bằng văn bản của Người được bảo hiểm, sẽ giải quyết các vụ khiếu kiện nếu được sự chấp thuận của bên nguyên đơn. Trong trường hợp Người được bảo hiểm không đồng ý với phương cách giải quyết này thì trách nhiệm của PTI đối với tổn thất đó sẽ không vượt quá số tiền mà đúng ra PTI gửi cho Người được bảo hiểm văn bản đề xuất bồi thường.  

 

Sau khi nhận được thông báo khiếu kiện, PTI có quyền chi trả cho Người được bảo hiểm trong Giới hạn trách nhiệm của vụ tổn thất vào bất kỳ thời điểm nào và, bằng việc chi trả đó, trách nhiệm của PTIđối với Người được bảo hiểm trong vụ khiếu kiện này, kể cả chi phí pháp lý, theo đó cũng sẽ chấm dứt.

Page 1 of 3

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/