Biện hộ và giải quyết khiếu kiện trong bảo hiểm Trách nhiệm bảo vệ ?

20 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 7. Biện hộ và giải quyết khiếu kiện trong bảo hiểm Trách nhiệm bảo vệ ?

Trả lời:

Trên cơ sở Giới hạn trách nhiệm và Mức miễn thường, PTI có quyền biện hộ cho Người được bảo hiểm trước các khiếu kiện và Người được bảo hiểm, bằng chi phí của mình, phải hỗ trợ và hợp tác cùng PTI trong việc biện hộ đó.

Người được bảo hiểm phải mẫn cán thực hiện, kết hợp thực hiện mọi biện pháp thực tế hợp lý nhằm tránh hoặc giảm thiểu tổn thất, đồng thời cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ cần thiết khi được PTI yêu cầu nhằm điều tra tổn thất và xác định trách nhiệm của PTI theo Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này.

Điều kiện tiên quyết để PTI có trách nhiệm giải quyết tổn thất phát sinh từ khiếu kiện là Người được bảo hiểm không được nhận trách nhiệm, chi trả hoặc đồng ý chi trả, giải quyết khiếu nại hoặc các phán quyết hoặc án quyết. Chi phí kiện tụng đã được PTI chấp thuận bằng văn bản sẽ được bồi thường như tổn thất theo Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này. PTI có thể điều tra, thương lượng và với sự chấp thuận bằng văn bản của Người được bảo hiểm, sẽ giải quyết các vụ khiếu kiện nếu được sự chấp thuận của bên nguyên đơn. Trong trường hợp Người được bảo hiểm không đồng ý với phương cách giải quyết này thì trách nhiệm của PTI đối với tổn thất đó sẽ không vượt quá số tiền mà đúng ra PTI gửi cho Người được bảo hiểm văn bản đề xuất bồi thường.  

 

Sau khi nhận được thông báo khiếu kiện, PTI có quyền chi trả cho Người được bảo hiểm trong Giới hạn trách nhiệm của vụ tổn thất vào bất kỳ thời điểm nào và, bằng việc chi trả đó, trách nhiệm của PTIđối với Người được bảo hiểm trong vụ khiếu kiện này, kể cả chi phí pháp lý, theo đó cũng sẽ chấm dứt.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/