Chi phí biện hộ trong bảo hiểm trách nhiệm bảo vệ?

20 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 7. Chi phí biện hộ trong bảo hiểm trách nhiệm bảo vệ ?

Trả lời:

Trường hợp một khiếu kiện phát sinh một số vấn đề được bảo hiểm và một một số vấn đề khác không được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm này, việc phân chia hợp lý chi phí biện hộ, giải quyết khiếu kiện và phán quyết sẽ được thoả thuận giữa Người được bảo hiểm và PTI khi xem xét đến mức độ pháp lý và chi phí phát sinh liên quan đến các vấn đề đó. Nếu PTI và Người được bảo hiểm không thể thống nhất được việc phân bổ chi phí thì, theo yêu cầu của Người được bảo hiểm, PTI sẽ thuê trọng tài để phân xử bằng chi phí của mình. Trọng tài phải được hai bên cùng chấp thuận và việc phân xử xảy ra tại Việt Nam và theo luật pháp Việt nam.  

 

Việc phân bổ cuối cùng được hai bên thống nhất hoặc do trọng tài phân xử phân xử sẽ có hiệu lực trở về trước đối với các chi phí bào chữa mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu trước khi có quyết định cuối cùng này.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/