Bạn có thể hủy hợp đồng bảo hiểm trách nghiệm bảo vệ không?

20 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 8. Bạn có thể hủy hợp đồng bảo hiểm trách nghiệm bảo vệ không?

Trả lời:

Người được bảo hiểm có thể hủy hợp đồng này bằng cách gửi trả lại hợp đồng này cho PTI hoặc thông báo bằng văn bản cho PTI về việc huỷ bỏ Hợp đồng này trước 30 ngày và Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm sau thời hạn này sẽ không còn hiệu lực. PTI cũng có quyền huỷ bỏ Hợp đồng sau 30 ngày thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm và hoàn trả lại phần phí theo tỷ lệ cho thời hạn không được bảo hiểm. Trường hợp Người được bảo hiểm huỷ Hợp đồng thì PTI sẽ tính phí theo biểu phí ngắn hạn (phần phí hoàn trả sẽ thấp hơn phí tỷ lệ do tính đến chi  phí quản lý của Nhà bảo hiểm, với điều kiện không có tổn thất trong năm bảo hiểm). Các khoản thanh toán hoặc các khoản hoàn phí của PTI sẽ không phải là điều kiện tiên quyết đối với hiệu lực của việc chấm dứt Hợp đồng, tuy nhiên các khoản thanh toán sẽ được PTI chi trả trong thời gian sớm nhất có thể.

Người được bảo hiểm sẽ thanh toán cho PTI số phí bảo hiểm được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm. Nếu trong thời gian nêu trên, Người được bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm thì Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm.

 

PTI sẽ gởi thông báo này cho Người được bảo hiểm bằng đường bưu điện theo địa chỉ mới nhất được biết.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/