Hồ sơ bồi thường trong bảo hiểm Trách nhiệm bảo vệ Gồm những gì?

20 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 9 .Hồ sơ bồi thường trong bảo hiểm Trách nhiệm bảo vệ Gồm những gì?

Trả lời:

Người được bảo hiểm định danh sẽ thay mặt cho Người được bảo hiểm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

(a) Thông báo tổn thất

(b) Nhận thông báo hủy bỏ hợp đồng

(c) Trả phí bảo hiểm và nhận các khoản hoàn phí nếu có;

(d) Thương thảo và nhận Sửa đổi bổ sung;

 

(e) Nhận các khoản thanh toán bồi thường của PTI theo Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/