Hỏi đáp về bảo hiểm TNNN Bác sỹ

Bảo hiểm TNNN Bảo vệ

  • 20
  • Apr

Câu hỏi 6. Mức miễn thường trong bảo hiểm trách nhiệm bảo vệ là gì?

Trả lời:

 

PTI chỉ bồi thường cho phần giá trị tổn thất vượt quá mức giữ lại (hay còn gọi là Mức miễn thường) của Người được bảo hiểm. Mức miễn thường này áp dụng đối với cả chi phí pháp lý. Người được bảo hiểm phải tự chịu và không được PTI  bồi thường cho mức miễn thường này.  Một mức miễn thường duy nhất sẽ được áp dụng cho nhiều khiếu kiện phát sinh từ cùng một hành vi vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp của Người được bảo hiểm.

  • 20
  • Apr

Câu hỏi 5. Khiếu kiện nghĩa là gì?

Trả lời:

(a) Yêu cầu bồi thường bằng văn bản;

(b) Khiếu nại theo thủ tục dân sự để yêu cầu Người được bảo hiểm bồi thường do vi phạm nghĩa vụ khi thực hiện các Dịch vụ chuyên nghiệp.

Bất kỳ một hoặc nhiều khiếu kiện phát sinh hoặc dựa trên hoặc liên quan đến duy nhất một hành vi vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp sẽ tạo nên một vụ khiếu kiện.

5. Tổn thất trong bảo hiểm bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ  ?

(a) các thiệt hại hoặc khoản bồi thường mà Người được bảo hiểm phải trả theo quyết định hoặc phán quyết chống lại Người được bảo hiểm;

(b) các vụ bồi thường theo thương lượng của PTI và có sự chấp thuận của Người được bảo hiểm;

(c) những chi phí pháp lý mà Người được bảo hiểm phải trả có liên quan đến các quyết định hoặc phán quyết của tòa án;

(d) Chi phí bào chữa; trong trường hợp khiếu kiện thuộc phạm vi bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này.

Nhưng không bao gồm:

(i) Các loại tiền phạt (về dân sự hoặc hình sự);

(ii) Các khoản thiệt hại không phải là tiền bồi thường mang tính răn đe hoặc cảnh

(iii) Các chi phí Người được bảo hiểm gánh chịu khi thực thi theo lệnh, hoặc thỏa cáo; thuận nhằm giảm nhẹ các hình phạt, mang tính huấn thị hoặc hỗ trợ phi tiền tệ khác;

(iv) Các chi phí để Người được bảo hiểm sửa sai hoặc tái thực hiện bất kỳ dịch vụ chuyên môn nào;

(v) Các khoản tiền không được bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam mà dựa vào đó

Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này được ký kết.

 

Tổn thất có liên quan đến nhiều khiếu kiện nhưng do duy nhất một hành vi vi phạm sẽ được xem là một tổn thất.

  • 20
  • Apr

Câu hỏi 4. Sai sót nghề nghiệp là gì?

Trả lời:

(a) Hành vi vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp

(b) Hành vi gian lận, thiếu trung thực của Nhân Viên mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý miễn rằng Người được bảo hiểm không tha thứ cho các hành vi sai trái đó. PTI sẽ không bồi thường cho các cá nhân thực hiện hành vi sai trái hoặc thiếu trung thực. 

 

(c) Tổn thất, phá huỷ, thiệt hại hoặc để thất lạc các tài liệu mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý nhưng không có khả năng tìm thấy lại được sau khi đã nổ lực tìm kiếm. PTI không bồi thường cho các tổn thất, thiệt hại, phá huỷ hoặc hư hỏng các tài liệu phát sinh do rỉ sét, hao mòn, hoặc do sự bào mòn của môi trường.

  • 20
  • Apr

Câu hỏi 3. Điều khoản Quyền sở hữu trí tuệ là gì?

 

 

Trả lời:

PTI đồng ý đại diện cho Người được bảo hiểm thanh toán các khoản chi phí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý bồi thường đối các khiếu kiện đầu tiên chống lại Người được bảo hiểm và đã thông báo cho PTI trong Thời hạn bảo hiểm về việc sơ xuất vi phạm hoặc sử dụng trái phép các thông tin mật (ngoại trừ Bí quyết kinh doanh), thương hiệu, bản quyền hoặc các hệ thống, chương trình của người khác với điều kiện các vi phạm hoặc hành vi sử dụng trái phép này là do vô tình.

Page 2 of 3

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/