Hỏi đáp về bảo hiểm TNNN Bác sỹ

Bảo hiểm TNNN Bảo vệ

  • 20
  • Apr

Câu hỏi 2. Điều khoản vu khống và phỉ bán là gì?

Trả lời:

 

PTI đồng ý đại diện cho Người được bảo hiểm thanh toán các khoản chi phí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường trong các vụ khiếu kiện đầu tiên chống lại Người được bảo hiểm và đã thông báo bằng văn bản cho PTI trong Thời hạn bảo hiểm về các hành vi vu khống hoặc phỉ báng mà Người được bảo hiểm vô tình vi phạm dưới hình thức lời nói, văn bản hoặc phát tán bằng các thiết bị xử lý dữ liệu điện tử trong các hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ   và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ .

  • 20
  • Apr

Câu hỏi1. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ PTI .

Trả lời:

 

PTI sẽ đại diện Người được bảo hiểm để chi trả cho các tổn thất mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với các khiếu kiện được thực hiện lần đầu chống lại Người được bảo hiểm và đã được thông báo bằng văn bản cho PTI trong Thời hạn bảo hiểm về việc Người được bảo hiểm vi phạm hoặc được cho là đã vi phạm nghĩa vụ do sai sót nghề nghiệp vào hoặc sau Ngày hồi tố và chỉ xảy ra khi Người được bảo hiểm cung cấp các Dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến Hoạt động kinh doanh được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ  và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ .

Page 3 of 3

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/