Mức miễn thường của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì?

04 May 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

        Câu hỏi: Mức miễn thường của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì?

        Trả lời:

Mức miễn thường theo Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứngnày là mức miễn thường có khấu trừ, tức là số tiền bồi thường đầu tiên mà Người được bảo hiểm phải tự gánh chịu đối với mỗi và mọi yêu cầu bồi thường.

Mức miễn thường này cũng áp dụng cho các chi phí pháp lý hoặc các chi phí phát sinh khác có liên quan trong trường hợp Người được bảo hiểm sử dụng để bào chữa trong các vụ khiếu kiện và không dẫn đến việc bồi thường cho bên thứ ba.

 

Mức miễn thường của Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứngvà/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/