Bảo hiểm TNNN Luật sư-Công chứng viên

Bảo hiểm trách nhiêm nghề nghiệp luật sư-Công chứng viên

  • 04
  • May

        Câu hỏi: Hạn mức bồi thường của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng ?

       Trả lời:

Trách nhiệm của PTI đối với tất cả các khoản bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với một vụ khiếu nại sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm bồi thường được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Các vụ khiếu kiện phát sinh từ một hành vi, lỗi hoặc quên sót sẽ được xem như là một vụ khiếu nại và dẫn đến một yêu cầu bồi thường bất kể các vụ khiếu kiện đó được Người được bảo hiểm thông báo cho PTI vào những thời điểm khác nhau trong Thời hạn bảo hiểm.

 

Nếu các vụ khiếu kiện đó được Người được bảo hiểm thông báo cho PTI vào những thời điểm khác nhau trong Thời hạn bảo hiểm, chúng sẽ được xem xét căn cứ theo Hợp Đồng Bảo Hiểm mà khiếu kiện đầu tiên được Người được bảo hiểm thông báo cho PTI.

  • 04
  • May

Câu hỏi: Pham vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư / Công Chứng?

Trả lời:

1.        PTI bồi thường cho Người được bảo hiểm trong hạn mức trách nhiệm bồi thường được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với các khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại Người được bảo hiểm do việc Người được bảo hiểm vi phạm hoặc được cho là đã vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp theo phạm vi nghề nghiệp quy định trong Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểmdo hành vi bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc thiếu sót do bất cẩn được thực hiện sau ngày có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này.

 

2.         PTI  cũng bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí phát sinh để bào chữa hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba với điều kiện Người được bảo hiểm phải có sự đồng ý bằng văn bản của  PTI  và các khoản chi phí này không làm tăng hạn mức trách nhiệm bồi thường của Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Tuy nhiên, trường hợp Người được bảo hiểm phải trả một số tiền vượt quá mức trách nhiệm bồi thường được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này để giải quyết yêu cầu bồi thường của bên thứ ba thì trách nhiệm của PTI đối với các khoản chi phí, phí tổn đó sẽ được phân bổ theo tỷ lệ giữa hạn mức trách nhiệm bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này và tổng số tiền Người được bảo hiểm phải chi để giải quyết yêu cầu thường từ bên thứ ba.

Page 2 of 2

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/