Đối tượng; phạm vi áp dụng quy định bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới?

15 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu 10: Đối tượng; phạm vi áp dụng quy định bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới? Các chủ xe cơ giới hiện có thể mua bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới tại những DNBH nào?

Trả lời:

  a) Theo Thông tư 126/2008/TT-BTC: Đối tượng phạm vi áp dụng quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới bao gồm:

- Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

  b) Các Chủ xe cơ giới hiÖn cã thÓ mua  bảo hiểm bắt buộc TNDS chñ xe c¬ giíi t¹i c¸c DNBH sau:   

1.      Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt Việt Nam)

2.      Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh)

3.      Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long)

4.      Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

5.      Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI)

6.      Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

7.      Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS).

8.      Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (AAA)

9.      Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

10. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)

11. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Bảo Nông)

12. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín (Bảo Tín)

13. Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp (UIC)

14. Công ty liên doanh bảo hiểm Quốc tế (VIA)

15. Công ty TNHH Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Bảo Ngân)

16. Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina (SVI)

17. Công ty Bảo hiểm QBE Việt nam (QBE)

18. Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty

19. Công ty TNHH Bảo hiểm Chartis Việt nam

20. Công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC)

21. Công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI)

22. Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương (HVI)

23. Công ty CP Bảo hiểm SHB – Vinacomin (SVIC)

24. Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam

25. Công ty CP Bảo hiểm Thái Sơn (GMIC)

            Ở các tỉnh, huyện, thị trấn, các doanh nghiệp bảo hiểm nói trên đều có chi nhánh hoặc đại lý bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/