bao hiem nha pti home care

 • 09
 • Apr

Số tiền bồi thường được xác định là chi phí hợp lý để thay thế hoặc khôi phục tài sản cùng loại nhưng không tốt hơn hoặc đắt hơn giá trị tài sản đó khi mới. Tổng mức trách nhiệm thuộc sẽ giảm theo số tiền PTI đã bồi thường theo Đơn bảo hiểm này.

Nếu hạn mức trách nhiệm lớn hơn hoặc bằng giá trị tài sản bị thiệt hại thì PTI sẽ bồi thường theo thiệt hại thực tế.

Nếu hạn mức trách nhiệm nhỏ hơn giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm, PTI sẽ bồi thường cho NĐBH tối đa bằng với Hạn mức trách nhiệm đó.

PTI có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm cho các tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ trừ khi có thỏa thuận khác.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày PTI thông báo bằng văn bản về việc bồi thường, nếu NĐBH không có ý kiến gì khác thì được hiểu là đã đồng ý số tiền và cách thức bồi thường của PTI. Trường hợp NĐBH có ý kiến gì khác thì phải thông báo cho PTI bằng văn bản.

Hồ sơ bồi thường

 • Giấy thông báo tổn thất;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Biên bản khám nghiệm hiện trường, giám định tổn thất của cảnh sát phòng cháy chữa cháy (nếu có);
 • Hồ sơ pháp lý liên quan đến ngôi nhà;
 • Các hoá đơn, chứng từ khác liên quan đến việc xác định giá trị tài sản bị tổn thất (nếu có).

 

 • 09
 • Apr

PTI bồi thường cho những tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ những rủi ro sau:

 • Cháy, sét đánh, nổ do hơi đốt hoặc khí đốt phục vụ duy nhất là cho mục đích sinh hoạt.
 • 09
 • Apr

Bảo hiểm nhà PTI HomeCare là loại hình bảo hiểm mà PTI sẽ bồi thường những tổn thật hay thiệt hại đối với ngôi nhà và tài sản bên trong phát sinh do những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/