Bảo hiểm Phúc An Sinh

bao hiem phuc an sinh

  • 13
  • Mar

CHƯƠNG  TRÌNH  II  –  BẢO  HIỂM  NẰM  VIỆN  VÀ  PHẪU  THUẬT  DO  ỐM  ĐAU, BỆNH TẬT:

Bao gồm các quyền lợi sau:

1.  Quyền lợi 1: Chi phí nằm viện do ốm đau, bệnh tật

Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện do  ốm đau,  bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI sẽ  thanh toán toàn bộ  chi phí giường nằm, chi  phí y tế  hợp lý, hợp lệ  phát sinh trong quá trình điều trị, nhưng tổng không vượt quá giới hạn quyền lợi bảo hiểm đã lựa chọn theo chương trình được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

  • 13
  • Mar

CHƯƠNG TRÌNH I – BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN

Quy tắc Bảo hiểm này bảo hiểm cho tử  vong/thương tật vĩnh viễn, chi phí y tế  do tai

  • 13
  • Mar

Bảng tóm tắt quyền lợi bổ sung

Quyền lợi bổ sung( chỉ được lựa chọn khi tham gia chương trình II)

  • 13
  • Mar

Bảng tóm tắt quyền lợi bảo hiểm nằm viện và phẩu thuật do ốm đau bệnh tật

Chương trình 2- Bảo hiểm nằm viện và phẩu thuật do ốm đau, bệnh tật

Page 1 of 3

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/