Phạm vi bảo hiểm tai nạn cá nhân

13 March 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

CHƯƠNG TRÌNH I – BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN

Quy tắc Bảo hiểm này bảo hiểm cho tử  vong/thương tật vĩnh viễn, chi phí y tế  do tai

nạn xảy ra trong  thời hạn bảo hiểm  và hậu quả  của tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm trong vòng 104 tuần kể từ ngày xảy ra tai nạn.

- Trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bồi thường 100% Số tiền bảo hiểm.

-  Trường hợp thương tật bộ  phận vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bồi thường theo “Bảng trả tiền tỷ lệ thương tật” (Phụ lục 03) đính kèm Quy tắc bảo hiểm này.

-  PTI chi trả  các chi phí cấp cứu, phẫu thuật, nằm viện, thuốc men, xét nghiệm và các chẩn đoán cận lâm sàng(ví dụ: siêu âm, chụp X-quang & chụp cắt lớp) để  điều trị thương tật do tai nạn theo giới hạn đã lựa chọn.

- Quy tắc bảo hiểm này đồng ý bảo hiểm cho chi phí y tế phát điều trị các bệnh nghề nghiệp.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/