Bảo hiểm nằm viện và phẩu thuật do ốm đau, bệnh tật

13 March 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

CHƯƠNG  TRÌNH  II  –  BẢO  HIỂM  NẰM  VIỆN  VÀ  PHẪU  THUẬT  DO  ỐM  ĐAU, BỆNH TẬT:

Bao gồm các quyền lợi sau:

1.  Quyền lợi 1: Chi phí nằm viện do ốm đau, bệnh tật

Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện do  ốm đau,  bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI sẽ  thanh toán toàn bộ  chi phí giường nằm, chi  phí y tế  hợp lý, hợp lệ  phát sinh trong quá trình điều trị, nhưng tổng không vượt quá giới hạn quyền lợi bảo hiểm đã lựa chọn theo chương trình được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

 

2.  Quyền lợi 2  –  Chi phí phẫu thuật do  ốm đau, bệnh tật (không bao gồm cấy  ghép

nội tạng)

Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện để  phẫu thuật, PTI sẽ  thanh toán  cho  các chi phí hội chẩn, gây  mê, hồi  sức, chi phí  phòng  mổ,  phẫu  thuật  viên, chi  phí thuốc dùng trong phẫu thuật, vật tư tiêu hao, bộ  phận giả  nhằm duy trì sự  sống, chi phí thủ  thuật điều trị và chi phí nằm viện trước, trong và sau phẫu thuật. Giới hạn số  tiền chi trả  cho chi phí phẫu thuật không vượt quá giới hạn quyền lợi bảo hiểm tương  ứng của chương trình đã lựa chọn được quy định trong Bộ hợp đồng.

Chi phí phẫu thuật không bao gồm các thủ thuật thăm dò và chẩn đoán.

3. Quyền lợi 3 – Cấy ghép nội tạng

Trường hợp Người được bảo hiểm phải cấy ghép nội tạng thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI sẽ thanh toán toàn bộ các chi phí hội chẩn, gây mê, hồi sức, chi phí phẫu thuật, chi phí nằm viện để cấy ghép nội tạng. Giới hạn số tiền chi trả cho cấy ghép nội tạng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của quyền lợi bảo hiểm tương ứng theo chương trình đã lựa chọn được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

Chi phí cấy ghép nội tạng không bao gồm chi phí mua nội tạng và chi phí cho người hiến nội tạng.

4. Các quyền lợi khác 

-  Chi phí trước khi nhập viện: PTI sẽ  thanh toán các chi phí bao gồm chi phí khám, xét nghiệm và các chẩn đoán lâm sàng (ví dụ: siêu âm, chụp X-quang, chụp cắt lớp) do bác sĩ chỉ  định, không giới hạn số  lần và liên quan trực tiếp đến bệnh/thương tật cần phải nhập viện ngay sau đó theo chỉ  định của Bác sỹ  tối đa trong vòng 30 ngày ngay trước ngày nhập viện.

-  Chi phí điều trị  sau khi xuất viện: PTI thanh toán các chi phí y tế  liên quan đến việc điều trị  bệnh, thương tật ngay sau khi xuất viện theo chỉ  định của  Bác sỹ  bao gồm chi phí khám, kiểm tra, xét nghiệm và các chẩn đoán lâm sàng (ví dụ: siêu âm, chụp Xquang, chụp cắt lớp) và thuốc theo chỉ  định của bác sĩ điều trị  tối đa trong vòng 45 ngày ngay sau ngày xuất viện.

-  Chi phí y tá chăm sóc tại nhà: PTI thanh toán các chi phí thuê y tá được chỉ  định của Bác sỹ  điều trị  để  chăm sóc hoặc hỗ  trợ  bệnh nhân tại nhà trong thời hạn tối đa 15 ngày ngay sau ngày xuất viện với điều kiện Người được bảo hiểm phải nằm viện tối thiểu 07 ngày.

-  Trợ  cấp ngày nằm viện: PTI chi trả  trợ  cấp theo số  ngày nằm viện tối đa không vượt quá giới hạn quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

-  Chi phí vận chuyển: PTI thanh toán chi phí thực tế, hợp lý, hợp lệ  cho:

+ Việc sử  dụng xe cứu thương của bệnh viện hoặc cơ sở  khám chữa bệnh hợp pháp hoặc dịch vụ  115 trong trường hợp Người được bảo hiểm trong tình trạng  ốm đau/tai nạn nguy kịch  ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng buộc phải đưa người bệnh đến

Bệnh viện/cơ sở khám chữa bệnh thích hợp để điều trị cấp cứu.

+ Việc sử  dụng xe Taxi trong trường hợp Người được bảo hiểm trong tình trạng ốm đau/tai nạn nguy kịch  ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng buộc phải đưa người bệnh đến Bệnh viện/cơ sở khám chữa bệnh thích hợp để điều trị cấp cứu.

+ Vận chuyển trong trường hợp phải chuyển bệnh viện điều trị: PTI thanh toán chi phí thực tế, hợp lý vận chuyển Người được bảo hiểm từ  tuyến dưới lên tuyến trên trong lãnh thổ Việt Nam cần thiết cho việc điều trị theo chỉ định của Bác sỹ điều trị.

Quyền lợi chi phí vận chuyển bao gồm trong giới hạn của quyền lợi chính 1, 2 và 3.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/