Bảo hiểm Phúc An Sinh

bao hiem phuc an sinh

  • 12
  • Mar

A- Các quyền lợi chính

Quyền lợi bảo hiểm được đề  cập trong Phụ  lục 01 chi trả  cho Người được bảo

  • 12
  • Mar

QUY TẮC BẢO HIỂM

Quy tắc bảo hiểm này, Giấy chứng nhận bảo hiểm và bất kỳ  các Sửa đổi bổ  sung nào kèm theo

  • 11
  • Mar

Danh sách các bệnh viện bảo lãnh viện phí sản phẩm phúc an sinh

*Các bệnh viện/phòng khám có đánh dấu(*) chỉ được bảo lãnh chi phí điều trị răng;

  • 11
  • Mar

Bảng tóm tắt quyền lợi

Ban hành theo quyết định số 267/QD-PTI-BHCN ngày 26/09/2012 của Tổng giám đốc Tổng công

Page 2 of 3

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/