Bảo hiểm Phúc An Sinh

bao hiem phuc an sinh

  • 11
  • Mar

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PHÚC AN SINH
Ban hành theo quyết định số 267 /QĐ-PTI-BHCN ngày 26 / 09 / 2012 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần
Bảo hiểm Bưu điện

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH
I. Chương trình 1 - Bảo hiểm tai nạn cá nhânBiểu phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe phúc an sinh

II. Chương trình 2 - Bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật

Biểu phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe phúc an sinh

B. CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG

I. Quyền lợi bổ sung 1: Mở rộng phạm vi địa lý được bảo hiểm của chương trình 2

1. Phạm vi địa lý Đông Nam Á: Tăng phí 20% so với phí bảo hiểm chương trình 2

2. Phạm vi địa lý Châu Á: Tăng phí 30% so với phí bảo hiểm chương trình 2

II. Quyền lợi bổ sung 2: Điều trị ngoại trú

Biểu phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe phúc an sinh

III. Quyền lợi bổ sung 3: Chăm sóc răng

Biểu phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe phúc an sinh

IV. Quyền lợi bổ sung 4: Thai sản và sinh đẻ

Biểu phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe phúc an sinh

V. Quyền lợi bổ sung 5: Trợ cấp mất giảm thu nhập
(không áp dụng cho trẻ em dưới 18 tuổi)

Biểu phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe phúc an sinh

VI. Quyền lợi bổ sung 6: Tử vong, thƣơng tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật

Biểu phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe phúc an sinh

Giảm phí nhóm:

* Giảm 5% phí bảo hiểm trong trường hợp tham gia theo gia đình (bao gồm vợ, chồng và các con) với
điều kiện: các thành viên trong gia đình phải tham gia chương trình tương tự nhau.
** Trẻ em chưa đủ 05 tuổi chỉ được tham gia khi tham gia cùng bố hoặc mẹ.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƢU ĐIỆN
K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Bình

 

 

Page 3 of 3

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/